Ďakujeme za darovanie 2% z Vašich daníAUTIZMUS

,, Láska má mnoho podôb... 
Pre mňa len jednu. 
Osobnosť dieťaťa na spektre autizmu."


Lucia


Autizmus je neurobiologicky podmienená vývinová porucha, ktorá preniká celou osobnosťou človeka. Postihuje vývin mozgových oblastí už pred narodením s celoživotnými následkami. Charakterizujú ho deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania.


                                                                      Marcus, detský autizmus