Projekt BEZ ROZDIELOV

Projekt BEZ ROZDIELOV vznikol vďaka náhode. Galéria M. A. Bazovského organizovala predajnú výstavu na pomoc Ukrajine a po zhliadnutí tejto výzvy som sa s Marcusom obrátila na pani riaditeľku Barboru Petríkovú, že by sme aj my veľmi radi prispeli svojimi dielami do tejto výstavy.

Začali sme spolu komunikovať a rozhodli sme sa, že vytvoríme niečo iné práve pre deti na spektre autizmu a ich rodiny. Vymysleli sme projekt BEZ ROZDIELOV, v rámci ktorého sme vytvorili rešpektujúce podmienky na to, aby sa deti na spektre autizmu mohli začleniť do výtvarných aktivít galérie. Nevedeli sme, čo môžeme od projektu očakávať, ale mali sme z toho výborný pocit. Projekt BEZ ROZDIELOV sa páčil aj nám, aj účastníkom a rozhodli sme sa začať novú tradíciu! 

Iniciatíva projektu BEZ ROZDIELOV má za cieľ začleniť deti na spektre autizmu a ich rodiny do tvorivých aktivít galérie M. A. Bazovského v Trenčíne. Vytvoriť jedinečné prostredie prispôsobené ich potrebám, odstrániť predsudky, zvýšiť toleranciu a povedomie o autizme, ako aj dokázať pozitívny vplyv umenia a kultúry na inklúziu, vedomostnú výmenu a osobný rast - nielen u detí na spektre autizmu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomáhate a podielate sa na tvorbe projektu BEZ ROZDIELOV! 


Spoluorganizátori projektu sú občianske združenie Marcus SK a galéria M. A. Bazovského v Trenčíne.