Predstavujem

Občianske združenie Marcus SK

Občianske združenie Marcus SK vzniklo v roku 2021. Prioritne je určené na zabezpečenie všestrannej pomoci pre Marcusa - dieťa s diagnózou DETSKÝ AUTIZMUS.

Cieľom združenia je najmä vytváranie vhodných podmienok na dosiahnutie čo najvyššieho možného stupňa samostatnosti zdravotne znevýhodnenej osoby. Zabezpečenie doplnkových terapií, pomôcok, rehabilitácií a iných potrieb. Vytváranie špecifických podmienok pre rozvoj, uspokojenie potrieb a mnohostranných záujmov dieťaťa. Vyvíja aktivity smerujúce k psycho-motorickému napredovaniu.

Oboznamuje širokú verejnosť s problematikou zdravotne znevýhodnených osôb s cieľom ich integrovania do spoločnosti. Presadzuje záujmy, potreby a ochraňuje ľudské práva osôb so zdravotným znevýhodneným.