DHZ Soblahov

V roku 2019 sa Marcus stal aktívnym členom detského hasičského krúžku v Soblahove, ktorého súčasťou je dodnes. Pravidelne chodí na tréningy, reprezentuje družstvo mladých hasičov na celoslovenských súťažiach v hasičskom športe a podporuje svojich kamarátov. Je intenzívne zapojený do mnohých činností, ktoré DHZ Soblahov organizuje. Chcela by som sa v mojom a v Marcusovom mene srdečne poďakovať DHZ Soblahov za bezpodmienečné prijatie a za veľkú podporu, ktorú od vás dostávame. Ste jedinečným príkladom inklúzie v praxi.

Vernisáž: výtvarník Martin Prno


Vernisáž dubnického výtvarníka Martina Prna spojená s charitatívnym posolstvom. Počas vernisáže pozvaní hostia finančne podporili Marcusa dobrovoľným príspevkom v ľubovoľnej výške. Zároveň prebiehala tichá dražba troch obrazov, ktoré na tento účel venovali dubnický výtvarníci (Alena Teicherová, Jozef Vydrnák a Martin Prno). Veľké a úprimné ďakujem patrí všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť k skvalitneniu života môjho syna, no najmä organizátorom, ktorí usporiadali podujatie s tak šľachetným posolstvom.

https://trencin.standard.sk/593738/video-slachetne-srdcia-ucastnikov-vernisaze-v-hoteli-elizabeth-pomohli-choremu-chlapcovi

Ďakujeme!

Daniel Tammet

Vďaka jedinečnej organizácii večera, s prihliadnutím na rešpektovanie osobností na spektre autizmu sa mohol Marcus  zúčastniť na prvej prednáške v Novej Cvernovke v Bratislave.