BEZ ROZDIELOV # 0

Nultý ročník projektu BEZ ROZDIELOV bol úspešný! Po prvý krát sme sa stali súčasťou Leta v galérii v roku 2022. Zorganizovali sme prvý workshop, ktorého sa zúčastnili deti na spektre autizmu a ich rodiny. Spoločne sme sa zapojili do výtvarných aktivít galérie. Počas maľovania si deti vyskúšali felinoterapiu - terapiu založenú na kontakte s mačkami. Povedomie o autizme sme zvyšovali aj prostredníctvom odbornej prednášky o autizme s názvom Bez rozdielov - a predsa jedineční! 

Výsledkom projektu BEZ ROZDIELOV bola vernisáž v priestoroch galérie M. A. Bazovského v Trenčíne.

,, Realizované s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. "

,, Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore nadácie ZSE. "


Zimná edícia # 0

V zimnom období sme vytvorili limitovanú edíciu projektu BEZ ROZDIELOV. S deťmi na spektre autizmu a ich rodinami sme ručne vyrábali vianočné darčeky pre seba, svojich blízkych a priateľov.

,, Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore nadácie ZSE. "

Na hrade Beckov


Veľkú podporu a spoluprácu pri zvyšovaní povedomia o autizme sme získali od hradu Beckov. Obrazy detí na spektre autizmu sme vystavili v priestoroch hradnej kaplnky. Tieto priestory znásobujú rozmanitosť a silu emócií vyjadrených v každom obraze.

Počas workshopu sme pripravili na hrade Beckov celodenný program: sokoliarske vystúpenia, hudobno - pohybové aktivity, hrnčiarske a výtvarné dielničky, prednášku o autizme so živou knižnicou.